Mongolia, Ulaanbaatar City, Bayanzurkh District, 16a Peace Avenue, IX Government Building

vet@vet.gov.mn

976-51-26-16-35

976 -51-26-16-35

https://www.facebook.com/Gavsmongolia

08:30 - 17:30

12:30-13:30

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГАЗРУУД

1 Мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах газар 9 11111
2 Мал эмнэлгийн хяналт, баталгаажуулалтын газар 8 11111
3 Санхүү төлөвлөлтийн газар 7 11111
4 Тархвар зүй, мэдээлэл, судалгаа, статистикийн газар 6 11111
5 Төрийн захиргааны удирдлагын газар 5 11111
6 УМЭАЦТЛ 4 11111
7 Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар 3 11111
8 МЭЭСБУЛ 2 11111
9 Test test 5 99
10 21-н аймаг мал эмнэлгийн газар 1 11111