Mongolia, Ulaanbaatar City, Bayanzurkh District, 16a Peace Avenue, IX Government Building

vet@vet.gov.mn12:30-13:30

976-51-26-16-35

976 -51-26-16-35

https://www.facebook.com/Gavsmongolia

08:30 - 17:30

12:30-13:30

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГАЗРУУД

1 Төрийн захиргааны удирдлагын газар 33 261510
2 Мал, амьтны эрүүл мэндийн газар 26 261647
3 Мал эмнэлгийн хяналт, баталгаажуулалтын газар 28 261644
4 Тархвар зүй, мэдээлэл, судалгаа, статистикийн газар 30 261601
5 Санхүү, төлөвлөлтийн газар 17 261588
6 Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори 70111050
7 Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар 70144007
8 Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори 70492942