1 Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори vet.lab@scvl.gov.mn 70111050
2 Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар info@vet.ub.gov.mn 70144007
3 Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори Meesbul@vdl.gov.mn 70492942
1 Сүхбаатар Sukhbaatar@vet.gov.mn 99007822
2 Дорнод Dornod@vet.gov.mn 70583370
3 Хэнтий Khentii@vet.gov.mn 70563646
1 Баянхонгор Bayankhongor@vet.gov.mn 70442351
2 Өвөрхангай uvurkhangai@vet.gov.mn 70322887
3 Орхон Orkhon@vet.gov.mn 70350099
4 Булган Bulgan@vet.gov.mn 70345000
5 Архангай Arkhangai@vet.gov.mn 70333811
6 Хөвсгөл Khuvsgul@vet.gov.mn 70382788
7 Завхан Zavkhan@vet.gov.mn 94114494
8 Увс Uvs@vet.gov.mn 91450066
9 Говь-Алтай Govialtai@vet.gov.mn 70484015
10 Баян-Өлгий Bayanulgii@vet.gov.mn 70423548
11 Ховд Khovd@vet.gov.mn 77143551
1 Дорноговь Dornogovi@vet.gov.mn 70522270
2 Өмнөговь Umnugovi@vet.gov.mn 70532373
3 Говьсүмбэр Govisumber@vet.gov.mn 70543034
4 Дундговь Dundgovi@vet.gov.mn 70593052
5 Төв Tuv@vet.gov.mn 70272361
6 Дархан-Уул Darkhanuul@vet.gov.mn 70376437
7 Сэлэнгэ Selenge@vet.gov.mn 70362535