“Хамгаалалттай аж ахуйг баталгаажуулах, хянах журам”-ын төсөлд санал өвч байна. Засгийн газрын 9/А байр 602 тоот, Бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-262591, И-мэйл: altangerelh2019@gmail.com

2024/01/05

журмын төсөлд санал өгөх

Таны сэтгэгдэл сайтын админаар хянагдаж нийтлэгдэнэ!