📣 📣 📣ХАМГААЛАЛТТАЙ АЖ АХУЙ

2024/05/07

✍️ ✍️ ✍️Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, ЗГ-ын 424 дүгээр тогтоол, ХХААХҮ-ийн Сайдын бодлогын хүрээнд Мал эмнэлгийн ерөнхий газар мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах, баталгаажуулах, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх, экспортыг дэмжих, олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх зорилгоор мал эмнэлгийн дэглэм бүхий “Хамгаалалттай аж ахуй”-г бий болгох, холбогдох журам зааврыг боловсруулах ажил хийгдэж байна.

Таны сэтгэгдэл сайтын админаар хянагдаж нийтлэгдэнэ!