📣 📣 📣 Хүн, малын зооноз халдварт бруцеллёз өвчний халдвар илрүүлэх тандалт хийгдэж байна.

2024/05/28

✍️ ✍️ ✍️ Хүн, малын зооноз халдварт бруцеллёз өвчинтэй тэмцэх үндэсний стратеги шинэчлэгдэж байгаатай холбогдуулан МЭЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2024 оны төлөвлөгөөт халдвар илрүүлэх тандалтыг бүх сумын үхэр сүргийн хээлтүүлэгч малыг хамруулан зохион байгуулж байна.
✅Тандалтын үр дүнгээр хүн, малын зооноз халдварт бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2025 оны төлөвлөлтийг боловсруулах юм.

Таны сэтгэгдэл сайтын админаар хянагдаж нийтлэгдэнэ!